Rahsia Buat Duit dengan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) merupakan satu skim pelaburan pendapatan yang mempunyai objektif untuk menjana pulanagan jangka panjang yang kompetetif dan konsisten. Ianya berisiko rendah, modal dijamin, dan melibatkan hanya kos RM1 seunit. Sebelum saya dedahkan Rahsia Buat Duit dengan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) mari kita lihat maklumat tentang Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) ini.

   

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung
SKIM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)
Jenis  
Pendapatan
Kategori  
Ekuiti
Objektif
Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Bumiputera Malaysia.
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan    
Buku Pelaburan
Sijil
Pelaburan Permulaan Minimum  
Buku Pelaburan – 10 unit
Pelaburan Tambahan Minimum   
Buku Pelaburan – 1 unit
 Sijil – Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksimum  
Akaun Dewasa – 200,000 unit
Akaun Remaja – 10,000 unit
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember ( setiap tahun)
Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

    

Jika anda ingin mengetahui lain-lain peluang bagi menjana pendapatan sampingan anda , sila klik banner dibawah. 0 Comments for "Rahsia Buat Duit dengan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB)"

TOP 8 MONTHLY POPULAR POSTS

Back To Top